Kvalita - EMS (SK)

Nemáte zavedené systémy riadenia EMS?
Nevadí, pomôžeme Vám s jeho implementáciou.
Máte zavedené systém riadenia EMS?
Radi Vám pomôžeme s jeho udržiavaním.

Environmentálny systém riadenia

EMS podľa EN ISO 14 001

 • Zvedenie a udržiavanie systému EMS podľa aktuálnej  EN ISO 14 001.
 • Identifikácia a riadenie environmentálnych aspektov výroby, služieb a činností spoločnosti, podľa špecifík zákazníka.
 • Revízie a aktualizácie internej riadiacej dokumentácie EMS, príp. aj jej tvorbu.
 • Poradenstvo pri návrhu cieľov, cieľových hodnot a programu EMS.
 • Pomoc pri výbere certifikačnej spoločnosti.
 • Komunikácia s certifikačnou spoločnosťou, návazne aj s orgánmi štátnej zprávy apod.
 • Účasť na certifikačnom audite a následných kontrolných / dozorových auditoch.
 • Specifikácia, plánovanie, zaistenie a vyhodnocovanieí potrebných meraní a monitoringov.
 • Pomoc pri udržování zavedeného systému EMS.
 • Realizácia interných auditov EMS.
 • Pravidelné vyhodnocovanie zhody so závaznými povinnosťami a jinými požiadavkami, stavom a účinnosťou EMS.
 • Tvorba správ a hodnotení plnenia požadavok EMS, pro prezkúmaní vedením spoločnosti.
 • Pomoc pri výkone prevádzkovej operatívy, realizácii opatrení, doporučení, úloh atd.
 • Informovanie o zmenách legislativných predpisov v oblasti ochrany životného prostredia odbornými zamestnancami alebo softwarom.
 • Školenia a výcvik zamestnancov v oblasti EMS a OŽP.

Zavedenie a udržiavanie ďalších systémov riadenia

Nadväzujúce činnosti v oblasti ekológie

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Školenia

BOZP – OPP – Vyhradené technické zariadenia – Ekológia – Chemické látky – Kvalita

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Prečo mať viac dodávateľov?

Môže Vás tiež zaujímať

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia