MEDIK 2.0 (SK)

Pri práci osamotených zamestnancov na pracovisku so zvýšeným rizikom má zamestnávateľ povinnosť zaistiť bezpečnosť zamestnancov, predovšetkým vo vzťahu k včasnému poskytnutiu prvej pomoci.
Pre tieto účely ponúkame špeciálne vyvinutú aplikáciu MEDIC 2.0, ktorá si kladie za cieľ, zaistiť bezpečnosť osamotených zamestnancov na rizikových pracoviskách (bez nutnosti mobilného telefónu).
Pomocou monitorovacieho zariadenia Medic 2.0, zloženého z „chytrých“ hodiniek Samsung Galaxy LTE s aplikáciou Medic 2.0 je možné zabezpečí ochranu zamestnancov.

Sada MEDIC 2.0 obsahuje:

  • smart hodinky Samsung Galaxy LTE,
  • s užívateľskou príručkou.

E-SIM nie je súčasťou sady.

Aktuálny systém podporuje dve jazykové varianty: češtinu a angličtinu. Komunikácia prebieha v zvolenej jazykovej variante. Namerané hodnoty nie sú nikde ukladané a z toho dôvodu používanie zariadenia nezasahuje do zákona o GDPR.

Výhody systému

Zariadením Medic 2.0 môžeme neustále monitorovať aktuálne hodnoty parametrov indikujúcich aktuálny zdravotný stav monitorovanej osoby ako napr.:

hornú/dolnú medzu tepovej frekvencie, sledovanie nehybnosti zariadenia (nečinnosť), aktuálnu polohu zariadenia, SOS alarm. Zo sledovaných parametrov je možné v prípade potreby zaistiť včasné poskytnutie prvej pomoci.

Funkcia systému

Upozornie na medzné stavy pomocou telefónneho hovoru

V prípade voľby telefónneho hovoru a vzniknutej udalosti prekročenia nastavených limitov dôjde k spojeniu prednastaveného telefónneho čísla. V prípade vzniknutej udalosti obsahuje zaslaná SMS informáciu o aktuálnej polohe monitorovanej osoby.

Upozornie na medzné stavy pomocou SMS

V prípade vzniknutej udalosti obsahuje zaslaná SMS opis tejto udalosti aj súradnice GPS (aktuálne súradnice monitorovanej osoby vrátane linku na Google mapy), pričom polohu monitorované osoby možno získať aj v prípade, že je GPS signál nedostupný, GSM / Wi-Fi (interiéry).

Nadväzujúce činnosti v oblasti BOZP

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

EMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia