MEDIK 1 (SK)

Pri práci osamotených zamestnancov na pracovisku so zvýšeným rizikom má zamestnávateľ povinnosť zaistiť bezpečnosť zamestnanca, predovšetkým s ohľadom na včasné poskytnutie prvej pomoci.
Pre tieto účely ponúkame monitorovacie zariadenie MEDIC 1, ktorého úlohou je monitorovanie základných životných funkcii osamotených zamestnancov (tepová frekvencia, pohyb a poloha). Ochrana osamotených zamestnancov je našim cieľom.

Sada MEDIC 1

  • Mobilná aplikácia MEDIC 1.
  • Snímač parametrov, t.j. náramok s technológiou MEDIC 1.

Sada MEDIC 1 Complete

  • Mobilná aplikácia MEDIC 1.
  • Snímač parametrov, t.j. náramok s technológiou MEDIC 1.
  • Mobilný telefón podporujúci technológiu MEDIC 1.
  • SIM karta (paušálny alebo kreditný tarif).

Výhody systému

Zariadenie MEDIC 1 umožňuje kontinuálne monitorovať aktuálne hodnoty parametrov indikujúcich aktuálny stav monitorovanej osoby.

Z nameraných údajov je možné v aktuálnom čase sledovať zdravotný stav zamestnanca na pracovisku a v prípade ohrozenia jeho zdravia reagovať na situáciu rýchlou pomocou.

Funkcia systému

Zber dát a ich vyhodnotenie podľa nastavených parametrov.

Zaslanie SMS alebo telefonovanie na vopred definované číslo v prípade prekročenia prahových hodnôt spolu s informáciou o GPS súradniciach zamestnanca.

Spätná kontrola zaisťujúca dozor osamoteného zamestnanca.

Nadväzujúce činnosti v oblasti BOZP

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

EMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia