HOZAS (SK)

Horizontálny záchytný systém je trvale inštalované kotviace zariadenie (kotviace prvky – kotviace body), ktorý je určený k zaisteniu bezpečnosti osôb pracujúcich vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou. Inštaluje sa na strechách budov, kde je požadovaný pravidelný prístup pracovníkov bez ohľadu na to, ako často k tomu dochádza.

Konkrétne požiadavky pre návrh, výrobu, skúšanie a certifikáciu horizontálneho záchytného systému sú dané EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013, poprípade ČSN EN 795:2013.

Ponúkame Vám 2 druhy spolupráce:

  1. Dodávku systému s montážou.
  2. Dodávku systému s montážou svojpomocne (možnosť zakúpenia v našom e.shope).

Ponúkané druhy záchytného systému

Do trapézových plechov

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Do železobetónových konštrukcií

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Do sendvičového panelu

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Do trapézových plechov

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Pre šikmé strechy

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Pre prácu v závese

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Do oceľovej konštrukcie – pre horizontálne a vertikálne použitie

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Ponúkame záchytné systémy značky LUX-top® firmy St. QUADRAT Fall Protection S.A.

Jednotlivé kotviace body a lanové systémy sú testované a certifikované podľa EN 795:2012 Typ A a CEN/TS 16415:2013 orgánom oprávneným na certifikáciu DEKRA EXAM GmbH.

Činnosti v oblasti záchytných systémov

  • Spracovanie projektu – návrh optimálneho rozmiestnenia jednotlivých prvkov odborne spôsobilou osobou (možnosť zakreslenia do jestvujúcej projektovej dokumentácie), čím sa šetria náklady a optimalizuje funkciu HOZAS.
  • Profesionálna inštalácia celého systému.
  • Dodanie dokumentácie tzv. „na mieru“ (Návod na obsluhu).
  • Dodanie pracovných a pomocných prostriedkov (lana, karabiny apod.) a osobních ochranných pracovních prostředků (laná, karabíny a pod.) a osobných ochranných pracovných prostriedkov (postroje, zabezpečovacie prvky proti pádu, ochranné prilby a mnoho ďalších) stanovených pre daný typ záchytného systému.TJ. Zádržný systém, kotviace body a kotviace prvky a vykonanie jeho revízie.
  • Zaistenie vykonania požadovaných revízií záchytného systému. Zadržiavací systém a prevedenie jeho revízií, kotviace prvky, kotevné body.

Viac o záchytnom systéme

Horizontálny záchytný systém pozostáva zo samotného celonerezového stĺpika pripevneného na strešný podklad alebo v kombinácii s nerezovým lanom. Vďaka veľkej variabilite doszupných riešení je možné záchytný systém inštalovať nielen na budovy pripravené na výstavbu, ale taktiež na stavby už existujúce.

E-SHOP: široká ponuka a služby

Kotviace body LUX-top®

 

Navštívte náš ESHOP

Nadväzné činnosti

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízie striech na nedostupných miestach – Letecké fotografie a letecké video

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

EMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Školenia

BOZP – OPP – Vyhradené technické zariadenia – Ekológia – Chemické látky – Kvalita

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia