Kvalita - BOZP (SK)

Nemáte zavedený systém riadenia BOZP?
Nevadí, pomôžeme Vám s jeho implementáciou.
Máte zavedený systém riadenia BOZP?
Radi Vám pomôžeme s jeho udržiavaním

Systém manažmentu BOZ

podľa EN ISO 45001

 • Zavedenie systému manažmentu BOZP.
 • Identifikácia a riadenie procesov spoločnosti, identifikácia nebezpečenstva v oblasti BOZP.
 • Vyhodnotenie spätnej väzby z vyšetrovania predchádzajúcich udalostí, poškodenia zdravia, nehôd a havárií.
 • Tvorba, revízia a aktualizácia internej dokumentácie.
 • Poradenstvo pri návrhu cieľov a cieľových hodnôt.
 • Pomoc pri výbere certifikačnej spoločnosti a komunikácia s ňou.
 • Účasť na certifikačnom audite a následných kontrolných auditoch.
 • Pomoc pri udržiavaní zavedeného systému manažmentu BOZP.
 • Vykonávanie interných auditov.
 • Hodnotenie plnenia požiadaviek na preskúmanie vedením spoločnosti.
 • Školenie zamestnancov.
 • Poradenstvo.

Zavedenie a udržiavanie ďalších systémov riadenia

Systém riadenia QMS podla EN ISO 9001

Environmentálny systém riadenia EMS podľa EN ISO 14 001

Nadväzujúce činnosti v oblasti BOZP a OPP

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Školenie

BOZP – OPP

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia