Zkušebnictví: Tepelné spracovanie

Malé tavby – Experimentálne a skúšobné tavby

Odlievanie ocele a liatiny

Ponúkame Vám odlievanie z indukčných pecí ISTOL 100/350 kg, ktoré sú vhodné predovšetkým vďaka malému objemu pre experimentálne tavby.

Vykonávame odlievanie:
  • liatiny,
  • akékoľvek značky ocelí od triedy 10 do triedy 19 s garanciou chemického zloženia,
  • výskumných a vývojových tavieb rozličných značiek ocelí podľa požiadaviek zákazníkov.

Sme schopní vykonať tavbu materiálov s hmotnosťou od 100 kg do 320 kg. Bežné odlievame kužeľové a kruhové ingoty s priemerom cca 130 mm alebo 300 mm. Po dohode sme schopní zaistiť zaformovanie vzoru odliatku do rámu u subdodávateľa.

Tepelné spracovanie

Tepelné spracovanie je postup, v priebehu ktorého sa riadene mení teplota. Účelom tepelného spracovania je dosiahnutie požadovaných mechanických a technologických vlastnosti kovových materiálov.

Využitie tepelného spracovania:
  • tepelné spracovanie skúšobných polotovarov a telies,
  • tepelné spracovanie strojových súčastí,
  • tepelné spracovanie nástrojových ocelí,
  • povrchová úprava cementovaním v prášku.
Okrem tavieb a tepelného spracovania, ponúkame taktiež poradenstvo v tejto oblasti.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o našich službách, kontaktujte nás. Radi odpovieme na Vaše otázky alebo Vám spracujeme cenovú ponuku.

Nadväzujúce činnosti

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia

Prečo mať viac dodávateľov?

Môže Vás tiež zaujímať

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

EMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Školenia

BOZP – OPP – Vyhradené technické zariadenia – Ekológia – Chemické látky – Kvalita

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo