Koroze (SK)

Pomôžeme Vám vyriešiť problémy s protikoróznou ochranou a povrchovými úpravami pred deštruktívnym vplyvom prostredia. Využitím našich služieb ušetríte náklady spojené s výberom vhodného náterového systému s dlhšou životnosťou náteru v danom prostredí a možným komplikáciám s aplikáciou nevhodného alebo predraženého náterového systému.

Skúsenosti

Profesionalita

Individuálny prístup

Protikorózna ochrana – realizované činnosti

Ochrana proti korózii a drsnosť povrchu, korózia

Inšpekčná činnosť so zameraním na zistenie stavu jestvujúceho náterového systému

 • Posúdenie nedostatkov a návrh protikoróznych opatrení v priebehu životnosti oceľových konštrukcií alebo zariadení.
 • Stanovenie stupňa korózie.
 • Vizuálna kontrola. Korózia.
 • Mriežková skúška.
 • Meranie hrúbky náterového systému (nátery oceľových konštrukcií).
 • Kontrola klimatických podmienok.
 • Drsnosť povrchu a jeho kontrola.
 • Vyhotovenie inšpekčných protokolov.
 • Kontrola kvality prípravy povrchov pred náterom.

Poradenská činnosť v rámci projektovej a realizačnej fázy

 • Návrh vhodného náterového systému.
 • Príprava povrchu.
 • Návrh vhodného náterového systému podľa vplyvu prostredia (klasifikácia vonkajšieho prostredia).
 • Predbežný výpočet výmery a následná cenová kalkulácia pre navrhnutú aplikáciu podľa katalógu popisu a smerných cien.
 • Návrh dĺžky životnosti ochranného povlaku.
 • Návrh údržbových náterov (periódy oprav).
 • Návrh špecifických náterových hmôt, poradenstvo pri výbere zhotoviteľa.
 • Ochrana proti korózií v rámci komplexnej činnosti.

Inšpekčná činnosť v rámci náterového systému

 • Dozor pri aplikácií náterov.
 • Overenie deklarovaných akostných parametrov vykonaných povrchových úprav pri preberaní diela.

Drsnosť povrchu a jeho kontrola, ochrana proti korózii, nátery oceľových konštrukcií.

Nadväzné činnostii

Bezpečnosť prácee

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízie striech na nedostupných miestach – Letecké fotografie a letecké video

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta.

Kontaktujte nás

Může Vás také zajímat

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Školenia

BOZP – OPP – Vyhradené technické zariadenia – Ekológia – Chemické látky – Kvalita

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

EMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia