Home

Načo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Staňte sa našim zákazníkom aj Vy

Svojim zákazníkom ponúkame vždy niečo navyše

Kontaktujte nás

Čerpáme z európskych fondov

Sme realizátorom projektu Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti ENVIFORM a.s., ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.
Projekt prebieha v rámci výzvy č. 043, Operačného programu Zamestnanosť. Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšiť úroveň znalosti a zručnosti zamestnancov našej spoločnosti, a zabezpečiť tak zosúladenie ich kvalifikácií a kompetencií s požiadavkami na vykonávané činnosti.

V rámci výzvy Investície do Vašej budúcnosti sme realizovali projekt týkajúci sa novej metódy pre posudzovanie ergonomických nedostatkov s využitím moderných technológií – nástroje pre 3D simuláciu a optimalizáciu pracovného prostredia.