Kvalita - QMS (SK)

Nemáte zavedené systémy riadenia QMS?
Nevadí, pomôžeme Vám s jeho implementáciou.
Máte zavedené systém riadenia QMS?
Radi Vám pomôžeme s jeho udržiavaním.

Systém riadenia QMS

podľa EN ISO 9001

  • Zavedenie systému QMS.
  • Identifikácia a riadenie procesov spoločnosti.
  • Tvorba, revízie a aktualizácia internej dokumentácie QMS.
  • Pradenstvo pri návrhoch cieľoch, cieľových hodnôt QMS.
  • Účasť na certifikačnom audite a následných kontrolných auditoch.
  • Pomoc pri udržiavaní zavedeného systému QMS.
  • Vkonávanie interných auditov QMS.
  • Hodnotenie plnenia požiadaviek QMS pre preskúmanie vedením spoločnosti.
  • Pomoc pri výkone prevádzkovej operatívy, realizácie opatrení, doporučení, úloh atď.
  • Školenie zamestnancov v oblasti QMS.

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Školenia

BOZP – OPP – Vyhradené technické zariadenia – Ekológia – Chemické látky – Kvalita

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia