Zkušebnictví: Mechanické testy

Mechanické skúšky kovov

Akreditované skúšky:

 • skúška ťahom pri izbovej teplote,
 • skúška ťahom pri zvýšenej teplote,
 • skúšky razom v ohybe,
 • skúška pechovaním,
 • skúška tvrdosti podľa Brinella,
 • skúška tvrdosti podľa Vickersa,
 • skúška tvrdosti podľa Rockwella,
 • skúška prekaliteľnosti.

Neakreditované skúšky:

 • skúšky modrým lomom,
 • skúšky ťažných hákov,
 • skúška náchylnosti ocele k starnutiu po plastickej deformácie za studena,
 • skúšky ohybom,
 • stanovenie množstva nanesenej látky na valcovanom výrobku,
 • cyklická skúška ťahom,
 • skúška ťažných hákov.

Mechanické skúšky oceľových trubiek

Akreditované skúšky:

 • skúška rozširovaním,
 • skúška stlačením,
 • skúška rozširovaním prstenca,
 • skúška ťahom prstenca,
 • skúška ťahom,
 • skúška rázom v ohybe,
 • skúška tvrdosti podľa Brinella,
 • skúška tvrdosti podľa Rockwella.

Mechanické skúšky drôtov, lanových drôtov, kefových drôtov a oceľových kordov

Akreditované skúšky oceľových kordov a lanových drôtov:

 • skúška ťahom pri izbovej teplote,
 • meranie menovitej hmotnosti a priečneho prierezu drôtu,
 • meranie dĺžky skrutu a smeru vinutia.

Akreditované skúšky drôtov:

 • skúška ťahom pri izbovej teplote,
 • skúška pechovaním,
 • skúška striedavým ohybom, skúška krutom,
 • meranie menovitej hmotnosti a priečneho prierezu drôtu,
 • meranie dĺžky skrutu a smeru vinutia,
 • meranie prierezu (rozmeru) drôtu a lana,
 • určenie rovnomernosti a celistvosti Zn povlaku.

Akreditované skúšky kefového drôtu:

 • meranie výšky vlny profilprojektorom.

Neakreditované skúšky drôtov:

 • skúška lámavosti,
 • skúška navíjaním – strojové,
 • skúška rovnomernosti,
 • meranie stúpania skrutkovitých drôtov,
 • skúška priľnavosti Zn,
 • kontrola drôtov mikroskopom alebo lupou,
 • hodnotenie roztrhnutia v zvare (kordový drôt),
 • meranie hĺbky vtlačenia, meranie Brinellovou lupou (drôt pre predpínaciu výstuž),
 • stanovenie nábehu Zn plynoobjemovou metódou.

Mechanické skúšky oceľových a textilných lán

Disponujeme trhacím strojom na skúšanie lán do 5 000 kN

Akreditované skúšky oceľových lán:

 • skúška ťahom pri izbovej teplote,
 • meranie priemeru (rozmeru) drôtu a lana.

Akreditované skúšky textilných lán:

 • skúška ťahom pri izbovej teplote.

Metalografické skúšky

Prehľad akreditovaných metalografických skúšok:

 • stanovenie mikroštruktúr,
 • stanovenie vád,
 • stanovenie hĺbok oduhličenia.

Výroba skúšobných teliesok typu Charpy

Ponúkame referenčné materiály, ktoré sú určené na nepriame overovanie kyvadlových rázových strojov – Charpyho kyvadla.

Základný popis sady M15/2

 • 5 skúšobných telies,
 • absorbovaná energia KV je 26,3 J,
 • vyrobené v rozmeroch stanovených ISO148-1 našim certifikovaným pracoviskom ,
 • certifikované medzilaboratórnym exprerimentom za účasti 6 laboratórií,
 • certifikát M15/2.

Základný popis sady M16/4

 • 5 skúšobných telies,
 • absorbovaná energia KV je 173,2 J,
 • vyrobené v rozmeroch stanovených ISO148-1 našim certifikovaným pracoviskom,
 • certifikované medzilaboratórnym exprerimentom za účasti 6 kompetentných laboratórií,
 • certifikát M 16/4.

Základný popis sady M17/5

 • 5 skúšobných telies,
 • absorbovaná energia KV je 71,5 J,
 • vyrobené v rozmeroch stanovených ISO148-1 našim certifikovaným pracoviskom ,
 • certifikované medzilaboratórnym exprerimentom za účasti 6 kompetentných laboratórií,
 • certifikát M 17/5.

Nadväzujúce činnosti

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Prečo mať viac dodávateľov?

Môže Vás tiež zaujímať

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Školenia

BOZP – OPP – Vyhradené technické zariadenia – Ekológia – Chemické látky – Kvalita

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

EMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia