Robotizácie pracoviska kvantometrie

Laboratórium kvantometrie spoločnosti ENVIFORM rozširuje robotizovaný komplex.

Integrácia dvoch nových robotických manipulátorov, spoločne s nadradeným riadiacim systémom do procesu testovania, novo umožňuje testovanie vybraných materiálov a produktov v plne autonómnom režime.